انباری طبقه بالا

.......در اتاق زیر شیروانی نوری هست. میتوانم از بیرون ببینمش آری.و میدانم که تو درون آنی،...و به بیرون می نگرِی

انباری طبقه بالا

.......در اتاق زیر شیروانی نوری هست. میتوانم از بیرون ببینمش آری.و میدانم که تو درون آنی،...و به بیرون می نگرِی

وقتی میام و وبلاگای بقیه رو میخونم دلم میخواد میتونستم مثل اونا بنویسم ... انقدر تو سرم افکار زیاده که همه چی رو قاطی میکنم ...کلمات گم میشن بین افکار و به همون سرعتیکه میان محو میشن. مطالب میان و میرن و من فقط میتونم رفتنشون رو نگاه کنم ...این وبلاگ هم برای همینه شاید بتونم بعضی از این افکار رو بگیرم‌ بنویسم .ببینم که از من چی میخوان ببینم من از اونا چی میخوام...

میگن شروع هر کاری سخت ترین کار عالمه ، چه کار هایی که به شنبه افتاد و چه چیز هایی که سر بی حالی به انجام نرسید(اینکه پایان کار شد !!) 

بهر حال سلام